Przydatne adresy www (linki) Internetowych witryn (stron)

 

Projekt "IT SZKOLA"                                                                                (http://it-szkola.edu.pl)

Starostwo Powiatu Żagańskiego                                                               (http://www.powiatzaganski.pl)

Towarzystwo Przyjaciół Żagania                                                               (http://www.tpzagan.pl)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mała Szkoła"

i przedszkole w Bukowinie Bobrzańskiej                                                    (http://www.zsth.zagan.pl)

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach                                                        (http://www.zsb.zary.pl)

Urząd Miasta Żagania                                                                              (http://www.um.zagan.pl)

Ministerstwo Edukacji Narodowej                                                             (http://www.men.gov.pl/)

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) Warszawa                  (http://www.codn.edu.pl)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ODN) Zielona Góra                                (http://www.odn.zgora.pl)

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim                                         (http://www.ko-gorzow.edu.pl)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) Poznań                                       (http://www.oke.poznan.pl)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) Warszawa                                   (http://www.cke.edu.pl)

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP)                                           (http://www.wsip.com.pl)

Oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej                                 (http://www.poland.gov.pl)

Portal Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)                                    (http://www.efs.gov.pl)

Portal Unii Europejskiej                                                                           (http://europa.eu)

Urząd Gminy Żagań                                                                                 (http://www.gminazagan.pl)