Rok szkolny 2016/2017

Wychowawca klasy 1 Technikum teleinformatycznego (1 TE) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych (ZSTiL) pozdrawia :)